Støt Trivslen i Danmark


Du har som partner/sponsor mulighed for økonomisk at bakke op om vores forskellige tiltag i børnehøjde, forældrehøjde og familiehøjde – og intet er for stort eller småt.


Du har som partner/sponsor mulighed for økonomisk at bakke op om vores forskellige tiltag i børnehøjde, forældrehøjde og familiehøjde – og intet er for stort eller småt.

Du kan være en virksomhed, som ønsker at være partner, og herigennem sponsere et aftalt antal camps eller forløb om året.

Du kan være en privat person, som ønsker at sponsere en eller flere familier, børn mv. på vores forskellige tiltag.

Du kan være anonym eller få alt den PR, du fortjener. Alt er med til at gøre en forskel, og vi taler af erfaring – for det har været en vigtig del af vores koncept, siden vi startede op på Kidz Academy i 2013.

Vi dyrker og styrker selvværd, trivsel og fællesskab i DK gennem vores motto:

HVER FOR SIG ER VI UNIKKE
-
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

KONTAKT

Peter Junker
Tlf. 27 41 12 41
peter@kidzacademy.dk


ALLE mennesker har noget særligt og unikt at bidrage med uanset, om vi befinder os i børnehøjde, forældrehøjde eller familiehøjde. MEN langtfra alle børn, forældre og familier ejer denne følelse.

Derfor har vi, som samfund, en vigtig opgave at løfte, som er hastigt voksende – og en af de primære grunde hertil er, at vi lever i et samfund, hvor vi bliver mere og mere grupperet, og hvor fællesskabet er udfordret, som aldrig før.

Mange sponserede og givende tiltag i DK er målrettet en bestemt og udsat gruppe af mennesker, men vi skal dybere end det – for udover at gøre en forskel for den pågældende gruppe mennesker, er mange af tiltagene også med til at styrke ovennævnte gruppering?

Siden 2013 har vi specialiseret os i at dyrke og styrke mangfoldigheden på tværs af disse grupperinger – og her på siden kan du se og læse meget mere om deltagernes udbytte, og hvordan vi arbejder.

Vores redskaber og metoder er enkle, let anvendelige og langtidsholdbare – og vores koncept udleves altid gennem følgende 3 faser:

Sponserede FamilieCamps

Konceptet for vores FamilieCamps blev etableret i 2014, da vi var trivselsambassadør for Tal ordentligt kampagnen. Konceptet er simpelt og enkelt. Det skaber et fælles trivselssprog i familiehøjde, som børn har været med til at udvikle. For uden børnenes aktive medvirken, ændres trivslen ikke nævneværdigt i familien.

Forskellige familier mødes med samme udgangspunkt, nemlig at dyrke og styrke trivslen i familien – og efterfølgende finder familierne ud af, at trods forskelligheden familierne imellem, så er deres glæder og udfordringer ved familielivet stort set ens.

Af sponsorer og samarbejdspartnere på vores FamilieCamps kan bl.a. nævnes vores 5-årige samarbejde med Talordentligt.dk – og et sponsorat fra en anonym fond.Indimellem rammer vi mediernes interesse – hvilket vi bl.a. gjorde på vores sponserede Kidz- og Youth Camp i Juelsminde, hvor vi havde besøg af 25 skoleelever fra Hedensted Kommune. Alle elever var udvalgt af skolerne i Hedensted til at få boostet deres selvværd og selvtillid. En camp, som var sponseret af Lions i Hedensted. En camp, hvis fundament var baseret på et lokalt og stærkt samarbejde.

KONTAKT

Peter Junker
Tlf. 27 41 12 41
peter@kidzacademy.dk

B:B - Børn til Børn

Vores Kidz Camps er generelt et populært tiltag at sponsere. Her dyrkes og styrkes børns selvværd, trivsel og fællesskab - og B til B (Børn til Børn) er omdrejningspunktet, da der ikke findes noget stærkere, end når børn inspirerer, anerkender og lærer fra hinanden.

Et godt og stærkt valg til de børn, som har behov for et kærligt skub og boost - i trygge og rummelige rammer - hvor forskelligheden skaber helheden.

Gennem de senere år har vi som samfund fået skabt et familieliv, som bliver mere og mere udfordret – og angst, mistrivsel og lavt selvværd er hastigt voksende blandt børn.

En samfundsopgave, vi som børnenes stemme er med til at løfte.

Derfor er sponsorater og partnerskaber afgørende, så vi gennem vores tiltag kan blive ved med at dyrke og styrke mangfoldigheden i DK.

Så tøv ikke med at kontakte os – hvis du vil være med til at støtte trivslen i DK – hvor hver en sponseret krone ubeskåret går til det aftalte tiltag og eller person(er).

KONTAKT

Peter Junker
Tlf. 27 41 12 41
peter@kidzacademy.dk

HVER FOR SIG ER VI UNIKKE

SAMMEN GØR VI FORSKELLEN