BØRNE & UNGE FORLØBET "DU ER UNIK"


Selvværdsboost og sommertilbud - en perfekt kombination af vores Børne & Unge forløb "Du er Unik" samt vores SommerCamp 2022 - KICKOFF DEN 10. MAJ. Læs meget mere længere nede på siden.

Vi lever i et samfund, som primært anerkender og værdsætter børn og unge ud fra deres boglige færdigheder, og giver dem karakterer herfor. Men er det nok – og er det i det hele taget rigtigt?

Hvad med de børn og unge, som er kreative, sansestærke, fantasifulde eller har kloge hænder? Hvorfor anerkender og værdsætter vi ikke dem på samme måde?

Hvorfor har vi som samfund Ikke mere fokus på at styrke børn og unges personlige og sociale færdigheder set i forhold til den verden, vi lever i?

Hvorfor skal læring primært foregå stillesiddende - hvorfor kan læring ikke foregå gennem leg, bevægelse og aktiviteter?


STYRKE- OG SELVVÆRDSFORLØB (6-12 ÅR) og (13-17 ÅR)

ALLE børn og unge er vigtige og har noget særligt at bidrage med – og det er vores mål – at alle deltagere på forløbet kommer til at eje denne følelse.

Vi mødes 8 gange i alt på forløbet “Du er Unik” – med én fast undervisningsdag om ugen fra kl. 16.30–18.00 – og dørene åbnes allerede kl. 16.00, så de deltagende børn og unge lige kan “lande”.

Kidz Academy er for ALLE børn og unge, som gerne vil skabe en stærk platform at stå på.

For jo hurtigere man lærer, hvad der er unikt ved en, og dyrker det, jo stærkere fundament giver vi børn og unge, herigennem selvværd og styrke – til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som livet byder på.

"DU ER UNIK"-forløb

4.400,00 kr

HVER FOR SIG ER VI UNIKKE
-
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

Praktisk information

Hvor
Vi afholder vores "Du er Unik"-forløb i hhv. København og Silkeborg.

København
Sankt Markus Allé 4
1922 Frederiksberg C
Ansvarlig: Peter Junker
peter@kidzacademy.dk
Tlf.nr. 27411241

Silkeborg
Vejlbovej 47
8600 Silkeborg
Ansvarlig: Heidii Sommer
heidii@kidzacademy.dk
Tlf.nr. 20127370

Pris
Prisen for forløbet er 4.400 kr.

Prisen dækker udover selve forløbet - materialer samt let og sund forplejning til hver undervisningsgang.

"DU ER UNIK" FORLØB

Frederiksberg

Silkeborg


INDHOLD PÅ FORLØBET

Dit barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende – og allerbedst, det kommer fra de andre børn og unge på forløbet

Dit barn lærer, hvordan det kan vende negativ energi til positiv energi

Dit barn lærer, hvordan det bliver en stærk teamplayer ud fra mottoet: Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen

Dit barn lærer, hvordan det kan fjerne uhensigtsmæssige følelser, som sidder i “klemme”

Dit barn lærer at sætte sine grænser, så det bliver set, hørt og forstået - og uden at skulle lave om på sig selv.

Dit barn lærer at lukke af for negativ energi, som gør, at ens batterier hurtigt aflades

Dit barn lærer at træne sine mentale/usynlige muskler – så det bliver stærkt indeni

Dit barn lærer at lade sit indre batteri op – så det er klar til at håndtere de mange skift, dagligdagen byder på

Som forældre orienteres I efter hver undervisningsgang, omkring hvad jeres barn har lært. For udover at give jeres barn en stærk platform at stå på, er formålet, at I ligeledes som familie får nogle fælles trivselsredskaber - og herigennem et fælles trivselssprog og referenceramme.

Vi kører små hold af 8-12 deltagere på henholdsvis børneforløbet (6-12 år) og ungeforløbet (13-17 år), så der er tid til og fokus på hver deltager, samtidig med at (Børn til Børn) og (UNG til UNG) får lov til at udfolde sig.

”Lektier” til hver gang er at praktisere det som læres på Kidz Academy i dagligdagen.

Forløbet rundes af med en individuel session med dig/jer som forældre, hvor Kidz Academy summerer op på forløbet. Herudover kommer vi med input og gode råd til at vedligeholde og videreudvikle alt det, som dit/jeres barn har lært på forløbet, så det lever videre.


SELVVÆRD - TRIVSEL - FÆLLESSKAB

Som forældre bliver I fra starten af forløbet samlet til et møde, hvor I bliver klædt på til at støtte bedst muligt op omkring alt det jeres barn lærer og styrkes i på forløbet.

Den sidste undervisningsgang inviteres både forældre og søskende, hvor alle børn og unge på forløbene får overrakt medaljer. Samtidig sætter Kidz Academy ord på hver deltager – og overrækker hver deltager et diplom, hvoraf det fremgår, hvad Kidz Academy synes er unikt ved ham/hendre.

Omdrejningspunktet på børneforløbet (6-12 år) og ungeforløbet (13-17 år) er selvværd, trivsel og fællesskab.

Forløbene kører parallelt med lignende forløb, som vi kører på folkeskolerne i Billund Kommune.

"DU ER UNIK" FORLØB


Sommertilbud - Selvværdsboost til børn og unge - som har noget særligt at bidrage med og er vigtige - men ikke selv kan se det, eller har følelsen heraf.

Vi lever i et samfund, som i den grad er ydre styret. Mange børn og unge kigger udad, og ser og hører hvad de skal gøre for at være populære, blive anerkendt, være en del af fællesskabet mv.

MEN hvad med de børn og unge, som først kigger indad og mærker, hvad der er rigtigt for dem - og herefter kigger udad for at se, hvordan det kan passe ind i fællesskabet?

Tit oplever disse kloge og bevidste børn og unge, at når de står ved sig selv, og det de mærker - så bliver de ikke anerkendt herfor, de er ikke populære og værst af alt, de føler sig ikke længere som en del af "fællesskabet".

Som samfund ser vi ikke denne hastigt voksende gruppe af børn og unge, fordi vi er så fokuseret på at dyrke og styrke "Se & Høre" siden - og derfor "glemmer" at MÆRKE ind på disse kloge og bevidste børn og unge, som har medfødte gaver og talenter, vi som samfund endnu ikke har opdaget og forstået vigtigheden af.

OG hvis du nu sidder og tænker, at det er min søn/datter, som lige er blevet beskrevet - så er vores selvværdsboost helt sikkert noget for ham/hende.

KONTAKT OS - og vi vil glæde os til at høre mere om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og styrke din søn/datter.

KICK-OFF DEN 10. MAJ.

Kontakt os

KICK-OFF DEN 10. MAJ.

Vi har kombineret vores populære "Du er Unik" forløb med vores SommerCamp - og skræddersyet et selvværdsboost og sommertilbud til 15 helt særlige børn og unge, som i børne- og ungehøjde vil mærke, se og høre - at de er og kan noget helt særligt, og der i den grad er brug for deres unikke talenter nu og i fremtiden.

15 børn og unge, som kan føle sig TRYGGE, være sig selv, og samtidig være en del af et stærkt fællesskab, hvor mottoet "Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen" dyrkes og styrkes.

"Du er Unik" forløbet koster kr. 4.400 - og SommerCamp 2022 koster kr. 3.500 - og med vores sommertilbud får du det hele til

KR. 5.000

Normalt er vores "Du er Unik" forløb over 8 undervisningsgange - i dette særlige sommertilbud og selvværdsboost har vi 6 undervisningsgange og en SommerCamp.

Læs mere om
SommerCamp 2022