BØRNEFORLØBET "DU ER UNIK"


OPSTART AF NYE HOLD PÅ FREDERIKSBERG OG I SILKEBORG DEN 19. JANUAR.

Vi lever i et samfund, som primært anerkender og værdsætter børn ud fra deres boglige færdigheder, og giver dem karakterer herfor. Men er det nok – og er det i det hele taget rigtigt?

Hvad med de børn, som er kreative, sansestærke, fantasifulde eller har kloge hænder? Hvorfor anerkender og værdsætter vi ikke dem på samme måde?

Hvorfor har vi som samfund Ikke mere fokus på at styrke børns personlige og sociale færdigheder set i forhold til den verden, vi lever i?


STYRKE- OG SELVVÆRDSFORLØB "DU ER UNIK" (6-12 ÅR)

ALLE børn er vigtige og har noget særligt at bidrage med – og det er vores mål – at alle deltagende børn på forløbet kommer til at eje denne følelse.

Vi mødes 8 gange i alt på forløbet “Du er Unik” – med én fast undervisningsdag om ugen fra kl. 16.30–18.00 – og dørene åbnes allerede kl. 16.00, så børnene lige kan “lande”.

Kidz Academy er for ALLE børn, som gerne vil skabe en stærk platform at stå på.

For jo hurtigere hvert barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende, og dyrker det, jo stærkere fundament giver vi barnet, herigennem selvværd og styrke – til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som samfundet byder på.

"DU ER UNIK"-forløb

4.400,00 kr

HVER FOR SIG ER VI UNIKKE
-
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

Praktisk information

Hvor
Vi afholder vores "Du er Unik"-forløb i hhv. København og Silkeborg.

København
Sankt Markus Allé 4
1922 Frederiksberg C
Ansvarlig: Peter Junker
peter@kidzacademy.dk
Tlf.nr. 27411241

Silkeborg
Vejlbovej 47
8600 Silkeborg
Ansvarlig: Heidi Sommer
heidii@kidzacademy.dk
Tlf.nr. 20127370

Pris
Prisen for forløbet er 4.400 kr.

Prisen dækker udover selve forløbet materialer samt let og sund forplejning til hver undervisningsgang.

"DU ER UNIK"-forløb

Frederiksberg

19. JANUAR

Silkeborg

19. JANUAR


INDHOLD PÅ FORLØBET

Dit barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende – og allerbedst, det kommer fra de andre børn på forløbet – og dermed i børnehøjde

Dit barn lærer, hvordan det kan vende negativ energi til positiv energi

Dit barn lærer, hvordan det bliver en stærk teamplayer ud fra mottoet: Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen

Dit barn lærer, hvordan det kan fjerne drillefølelser, som sidder i “klemme”

Dit barn lærer at sætte sine grænser, så det bliver set, hørt og forstået

Dit barn lærer at lukke af for negativ energi, som gør, at batterierne hurtigt aflades

Dit barn lærer at træne sine usynlige muskler – så det bliver stærkt indeni

Dit barn lærer at lade sit indre batteri op – så det er klar til at håndtere de mange skift, dagligdagen byder på

Vi kører små hold af 8-12 deltagere, så der er tid til og fokus på hver deltager, samtidig med at B til B (Børn til Børn) får lov til at udfolde sig blandt børnene.

”Lektier” til hver gang er at praktisere det som læres på Kidz Academy i dagligdagen.

Forløbet rundes af med en individuel session med dig/jer som forældre, hvor Kidz Academy summerer op på dit/jeres barns forløb. Herudover kommer vi med input og gode råd til at vedligeholde og videreudvikle alt det, som dit/jeres barn har lært på forløbet, så det lever videre.


SELVVÆRD - TRIVSEL - FÆLLESSKAB

Som forældre bliver I fra starten af forløbet samlet til et møde, hvor I bliver klædt på til at støtte bedst muligt op omkring alt det jeres barn lærer og styrkes i på forløbet. Herefter orienteres I efter hver undervisningsgang, omkring hvad jeres barn har lært. For udover at give jeres barn en stærk platform at stå på, er formålet, at I ligeledes som familie får nogle fælles trivselsredskaber, og herigennem et fælles trivselssprog.

Den sidste undervisningsgang inviteres både forældre og søskende, hvor alle børn på forløbet får overrakt medaljer. Samtidig sætter Kidz Academy ord på hver deltager – og overrækker hvert barn et diplom, hvoraf det fremgår, hvad Kidz Academy synes er unikt ved det enkelte barn.

Omdrejningspunktet på forløbet er læring gennem leg – og forløbene kører parallet med lignende forløb, som vi kører på folkeskolerne i Billund Kommune og Vejle Kommune, hvor vi uddanner trivselsambassadører i børnehøjde.

"DU ER UNIK" FORLØB


"DU ER UNIK" FORÆLDREFORLØB - TAG FORLØBET SAMTIDIG MED DIT BARN

Vi er i Danmark i gang med at uddanne en hel generation af børn med lavt selvværd, og derfor har børnene mere end nogensinde behov for stærke og bevidste forældre - som kan styrke deres børns selvværd og give dem en stærk platform at stå på.

Det er netop, hvad du lærer på forældreforløbet "Du er Unik", hvor du med fordel kan deltage, mens dit barn (eller børn) deltager i børneforløbet "Du er Unik".

Vælger du at investere i vores forældreforløb, som koster 5.500 kr. – så er den samlede pris for både børneforløbet og forældreforløbet KUN 7.700 kr. (Kan betales over 2 rater).

Med andre ord, du sparer 2.200 kr. og får hermed børneforløbet ”Du er Unik” til halv pris.

Tilmeld dig og dit barn
7.700 kr.
Spar 2.200 kr.

Tilmeld dig her

Forældreforløbet "Du er Unik" er et intensivt forløb, i et trygt og fortroligt rum, hvor du styrkes i dit forældreskab – i samspil med andre stærke og bevidste forældre – og ud fra mottoet
”Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen.”

Læs mere om
forældreforløbet "Du er Unik"