ER VI I DK I GANG MED AT UDDANNE EN HEL GENERATION AF BØRN MED LAVT SELVVÆRD?

Af Peter Junker -

Er vi i DK i gang med at uddanne og udvikle en hel generation af børn med lavt selvværd – og er det roden til den eksplosive udviking vi oplever i antallet af børn og unge med angst og mistrivsel?

På Kidz Academy, ikke bare tror vi på, men ved, at mange af de børn, som har et lavt selvværd og føler sig forkerte i dette samfund – er børn, som er begavet på andre måder end vores samfund værdsætter og har forstået vigtigheden af.

OG NEJ – vi skal ikke pakke børnene ind i vat – vi skal styrke dem på de medfødte gaver og talenter, som samfundet endnu ikke har opdaget og forstået vigtigheden af.

OG hvis du sidder med følelsen af, at det kun vedrører ”svage børn” – så beklager vi, at vi ikke har udtrykt os klart.

For det første, findes der ikke nogen “svage” børn – og herudover bevæger vi os ligeledes i sportens verden, herunder elitemiljøet for børn og unge. Selvtilliden er høj men mange steder står selvværdet slet ikke mål hermed.

Børn og unge, som er bange for at fejle og prøve nyt – som er en nødvendighed for at kunne blive ved med at udvikle og dygtiggøre sig. Og det samme billede oplever vi i skoleregi. Børn og unge, som er bange for at række hånden op, for hvad nu hvis det de siger ikke er rigtigt!

Vi har i DK fået skabt et præstationssamfund, og det kan være farligt, når selvværdet ikke følger med. En cocktail, som kunne være roden til den eksplosive udvikling vi oplever i DK i antallet af børn og unge med angst og mistrivsel.

Derfor er det på høje tid, at vi sammen, alle sammen, booster børn og unges selvværd, så vi styrker deres læring og udvikling – og giver dem en stærk platform at stå på her i livet.

I forlængelse heraf GLÆDER vi os helt vildt meget til igen at kunne bidrage til denne samfundsopgave – ved igen at kunne køre vores populære styrke- selvværdsforløb på Kidz Academy “Du er Unik” i henholdsvis børne- og forældrehøjde.

Opstart den 23. august i børnehøjde: https://kidzacademy.dk/collections/til-born/products/styrke-og-selvvaerdsforlob-du-er-unik-6-12-ar

Opstart den 28. august i forældrehøjde: https://kidzacademy.dk/collections/til-foraeldre/products/foraeldreforlobet-du-er-unik

OG er du og dit barn interesseret? Så send os en personlig besked. Så tager vi med glæde en uforpligtende samtale over telefonen og hører, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe jer.

Lavt selvværd blandt børn er blevet en samfundsmæssig udfordring, som samfundet i sin nuværende form ikke er indrettet til at løse. For hvorfor skulle vi som samfund ellers blive ved med at forsøge at presse børn ind i kasser og rammer, som for flere og flere børns vedkommende, ikke længere er tidssvarende?

Det kan og skal hverken forældre eller skolen alene håndtere – det kræver et samspil – og det er vejen til at sikre børn og unge en stærk platform at stå på i fremtiden.

Det samspil – skole, forældre og børn imellem – glæder vi os ligeledes til at bidrage til, når vi genoptager vores trivselsambassadørforløb på skolerne i Billund og Vejle Kommune efter påske – i fællesskab med lærere og pædagoger, med solid opbakning fra børnenes forældre og skolernes ledelse – og med B til B (Børn til Børn) som omdrejningspunkt.

Læs evt. mere om vores skoleforløb her: https://kidzacademy.dk/pages/til-skoler

Vi skal værne om børnene og passe på dem, særligt dem der skiller sig lidt ud, for det kunne jo være, at det netop er dem, som kommer med det nye og ekstraordinære, vi som samfund og verden i den grad har brug for.

Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen.

På glad genhør

Team Kidz Academy

← Forrige