Vi styrker børn og unges trivsel -
og giver dem en stærk platform at stå på


Et koncept udviklet i samarbejde med børn og unge

  • DET VI VIL

    Vores mission er at give sårbare børn og unge en stærk platform at stå på – og sætte selvværd, trivsel og fællesskab på landets skoleskemaer.

  • DET VI GØR

    Læring foregår gennem leg og bevægelse og ud fra mottoet: "Hver for sig er vi unikke, sammen gør vi forskellen."

  • DEM VI ER

    Vi er et team af passionerede ildsjæle, hvis hjerter banker for at ALLE børn og unge kan realisere deres potentiale og medfødte gaver.

Hent vores nye gratis e-bog her.

"Sådan ændrer du tonen og stemningen
fra negativ til positiv med et trylleslag"

Download e-bog

OPSTART AF NYE HOLD PÅ FORLØBET"DU ER UNIK"

Frederiksberg
19. januar

Silkeborg
19. januar

Tilmeld dit barn her

HVER FOR SIG ER VI UNIKKE
– SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

Vi lever i et samfund, som primært anerkender og værdsætter børn og unge ud fra deres boglige færdigheder, og giver dem karakterer herfor. Men er det nok – og er det i det hele taget rigtigt?

Hvad med de børn og unge, som er kreative, sansestærke, fantasifulde eller har kloge hænder? Hvorfor anerkender og værdsætter vi ikke dem på samme måde?

Hvorfor har vi som samfund kke mere fokus på at styrke børn og unges personlige og sociale færdigheder set i forhold til den verden, vi lever i?

Kidz Academy er for ALLE børn og unge, som gerne vil skabe en stærk platform at stå på. For jo hurtigere man lærer, hvad der er unikt ved en, og dyrker det, jo stærkere fundament får man. Herigennem selvværd og styrke til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som samfundet byder på.

Et fundament, vi opbygger i hvert eneste barn og ungt menneske, som deltager på Kidz Academy, uanset om deltagelsen foregår via vores forløb på skoler, camps, et individuelt forløb eller et gruppeforløb.

❤ Selvværd    ❤ Trivsel    ❤ Fællesskab

Udforsk vores
forløb & foredrag

KALENDER

19. JANUAR

Kick off på næste styrke- og selvværdsforløb for børn og unge, Frederiksberg

Tilmeld dit barn her

19. JANUAR

Kick off på næste styrke- og selvværdsforløb for børn og unge, Silkeborg

Tilmeld dig barn her

22. JANUAR

Kick off på nyt styrke- og mentorforløb for forældre, Frederiksberg

Tilmeld dit barn her

27. – 29. JUNI

SommerCamp 2022 – selvværd, trivsel og fællesskab i børne- og ungehøjde

Tilmeld dit barn her

Blog

Vi elsker at dele gode historier og vores synspunkter.


Hvorfor Kidz Academy?

Der findes mange meninger og holdninger til, hvad børn og unge skal lære og kunne – og der findes endnu flere meninger og holdninger til, hvilke metoder og tilgange, der skal bruges. Altsammen er det besluttet og udarbejdet i voksenhøjde – men hvem har spurgt børnene og de unge mennesker?

Det har vi, og det startede vi med at gøre tilbage i 2013 under lærerlockouten - og sidenhen har vi repræsenteret børnenes stemme.

BØRNENES STEMME

Tilbage i 2013 under lærerlockouten åbnede vi dørene for alle de børn og unge, som ikke kunne komme i skole – og mange børn og unge kom og blev undervist i det, som ikke stod på skoleskemaet.

Vi fik en masse brugbar feedback fra børnene og de unge, omkring hvad de syntes var godt, og hvad de syntes kunne gøres bedre i vores undervisning. Herved var fundamentet lagt for de forløb og det indhold, du finder her på hjemmesiden. Et fundament, som sidenhen er blevet videreudviklet i samarbejde med børn og unge, og til stadighed videreudvikles i samarbejde med børn og unge.

Derfor er vi børnenes stemme, og derfor dyrker vi – BØRN til BØRN og UNG til UNG – fordi der ikke findes noget stærkere, end når børn og unge inspirerer og anerkender hinanden.

Læs mere om Kidz Academy

Hvordan gør vi det?

FORÆLDREHØJDE

Som forælder er du en vigtig medspiller på Kidz Academy, da du står i spidsen for dit vigtigste team – nemlig din familie – men sandsynligvis også det sværeste team at lede. Og der hvor vores koncept gør den største forskel, er når det lever videre på hjemmefronten i form af et fælles trivselssprog. Hvordan du som forælder bliver bedst muligt klædt på til at varetage den opgave, kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.

Udover at styrke selvværd, trivsel og fællesskab i børne- og ungehøjde samt familiehøjde på eget akademi og camps – er vi også ude på landets skoler.

SKOLEHØJDE

Siden 2017 har vi bl.a. haft et stærkt og givende samarbejde med Billund Kommune, Børnenes Hovedstad, hvor vi i fællesskab med lærere og pædagoger uddanner trivselsambassadører i børnehøjde på kommunens folkeskoler – og i starten af 2020 indgik vi en lignende trivselsaftale på skoleområdet med Vejle Kommune. På vores facebookside opdaterer vi løbende fra disse skoleforløb, samtidig med du kan læse mere herom på hjemmesiden.

LEG OG BEVÆGELSE

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at understrege, at alt undervisning på Kidz Academy foregår gennem leg og bevægelse. Herigennem lærer børn og unge bedst, samtidig med de synes, det er sjovt.

Hør mere i vores podcast
Børne- og ungehøjde
Børne- og ungehøjde

Vores koncept er udviklet i samarbejde med børn og unge - med fokus på at styrke selvværd, trivsel og fællesskab.

Via læring gennem leg og bevægelse, og i et trygt rum, spiller børn og unge hinanden stærke - så de styrkes i troen på sig selv og eget værd.

Herigennem skabes et stærkt og trygt fællesskab.

Se mere
Skolehøjde
Skolehøjde

Vi uddanner trivselsambassadører i børnehøjde i fællesskab med lærere og pædagoger - og med solid opbakning fra skolernes ledelse og børnenes forældre.

Omdrejningspunktet er børn til børn – som inspirerer, anerkender og lærer af hinanden - og i fællesskab skaber et trygt rum, hvor alle føler de har værdi og betydning.

Se mere
Forældrehøjde
Forældrehøjde

Vi er i gang med at uddanne en hel generation af børn og unge med lavt selvværd – og derfor har børn og unge mere end nogensinde behov for stærke og bevidste forældre.

Derfor er det vigtigt, at du som forælder bliver klædt på til at give din datter/søn en stærk platform at stå på – og det er præcis, hvad du bliver på vores mentorforløb.

Se mere

FN’s 17 Verdensmål

Vi er stolte af at have været virksomhedspartner på FN’s 17 Verdensmål siden 2015. Vi er med til at udbrede kendskabet til verdensmålene i børne- og ungehøjde i Danmark, og virkeliggøre dem, primært på eget akademi og skoleområdet. Med kraftigt stigende mistrivsel blandt børn og unge - har vi i Danmark et stort og vigtigt stykke arbejde foran os. Ikke mindst hvis Danmark, ligeledes på internationalt plan, skal være en aktiv spiller og rollemodel i at nå verdensmålene.
Vi arbejder med følgende verdensmål:

Samarbejdspartnere

Børns trivsel

Børns trivsel er VIGTIG, fordi børn der ikke trives lukker ned for verden. De forsvinder for os.

Et barn i trivsel har bl.a. en god udstråling og er nysgerrig på livet.

Et barn i mistrivsel er tit nedtrykt og vred og kan have svært ved at sove. Fysiske gener kan være ondt i maven og hovedet. Men det værste er, at et barn der ikke trives, trækker sig fra vores verden og lukker sig inde i sin egen lille verden. Den verden er alt for lille, for vi mennesker har brug for hinanden til at udvikle os.


Kidz Academy

Kidz Academy er et team af ildsjæle, som afholder trivselsforløb på skoler, camps samt eget akademi. Vi styrker selvværd, trivsel og fællesskab i børnehøjde. Læring foregår gennem leg og bevægelse, og ALLE børn er vigtige og har værdi i fællesskabet.

Kidz Academy er udviklet i fællesskab med børnene, og derfor repræsenterer vi børnenes stemme. Vi anvender B:B, som på Kidz Academy betyder Børn til Børn, da der ikke findes noget stærkere, end når børn inspirerer og anerkender hinanden. Et koncept udviklet af børn til børn, som startede op i 2013.

Kidz Academys mission er at dyrke og styrke det unikke i hvert eneste barn og herigennem skabe et solidt fundament af selvværd og selvtillid. Det giver barnet mod til at møde verden og indgå i de mange forskellige relationer og kontekster, som livet byder på.


Børnetrivsel i familien

Som forældre sætter vi altid rammen for god børnetrivsel i familien. Børn har endnu ikke den kompetence. Derfor hjælper det eksempelvis ikke at blive vred, fordi ens barn er vred.

På Kidz Academy har vi, i fællesskab med børnene, udviklet et trivselssprog i familiehøjde, således at børnene kan være med til at tage ansvar for trivslen i familien. Dette kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.


Børns trivsel i daginstitutioner og skolen

Børns trivsel i hjemmet hænger sammen med børns trivsel i daginstitutioner og skolen og omvendt. Hvis man som forælder eksempelvis siger: \"mit barn trives ikke i skolen\", så ved man, at så trives barnet slet ikke. Det følger barnet. Børn skal trives alle steder. Ikke forstået på den måde at børn ikke må være triste en gang imellem. Men selve grundstemningen skal være harmonisk, og børn skal være nysgerrige på verden og livet.

Der er så mange muligheder for læring udover det boglige såsom det sansende, det kreative og styrkelsen af børns personlige og sociale færdigheder. Alligevel har vi som samfund valgt stort set kun at dyrke og styrke det boglige i skolen - nu startende i daginstitutionen. Det er en stor fejl, når det kommer til børns udvikling og trivsel. Derfor er Kidz Academy, bl.a. gennem sine trivselsambassadørforløb på skoleområdet, med til at udvikle hele børn og sørge for, at der er plads til alle børn i den danske folkeskole. Dette kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.


Børns Vilkår fremmer trivsel og udvikling

Heldigvis er Kidz Academy langtfra alene, når det kommer til at fremme børns trivsel og udvikling. Bl.a. kan nævnes Børns Vilkår, som kæmper for, at ingen børn i DK svigtes. Derfor har Børns Vilkår oprettet BørneTelefonen, som er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Bornsvilkar ved godt, at nogle gange slår livet knuder, og derfor kan forældre også henvende sig med spørgsmål som: \"trives mit barn?\" eller andre relevante spørgsmål, som omhandler børn, f.eks. i forbindelse med skilsmisse eller mobning.

Borns vilkar har eksisteret siden 1977, og har derfor en solid erfaring i at lytte og hjælpe.