Vi styrker børns trivsel -
og giver dem en stærk platform at stå på


Et koncept udviklet af børn til børn

  • DET VI VIL

    Vores mission er at give ALLE børn en stærk platform at stå på – og sætte selvværd, trivsel og fællesskab på landets skoleskemaer.

  • DET VI GØR

    Læring foregår gennem leg – og B til B (Børn til Børn) er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

  • DEM VI ER

    Vi er et team af ildsjæle, som styrker børnenes stemme – og derfor er konceptet udviklet af børn til børn.

Hent vores nye gratis e-bog her.

"Sådan ændrer du tonen og stemningen
fra negativ til positiv med et trylleslag."

Download e-bog

OPSTART AF NYE HOLD PÅ FORLØBET"DU ER UNIK" (6-12 ÅR)

Frederiksberg
25. oktober

Silkeborg
25. oktober

Tilmeld dit barn her

HVER FOR SIG ER VI UNIKKE
– SAMMEN GØR VI FORSKELLEN

Vi lever i et samfund, som primært anerkender og værdsætter børn ud fra deres boglige færdigheder, og giver dem karakterer herfor. Men er det nok – og er det i det hele taget rigtigt?

Hvad med de børn, som er kreative, sansestærke, fantasifulde eller har kloge hænder? Hvorfor anerkender og værdsætter vi ikke dem på samme måde?

Hvorfor har vi som samfund kke mere fokus på at styrke børns personlige og sociale kompetencer set i forhold til den verden, vi lever i?

Kidz Academy er for ALLE børn, som gerne vil styrkes på sine personlige og sociale kompetencer – og herigennem skabe en stærk platform at stå på. For jo hurtigere hvert barn lærer, hvad der er unikt ved ham/hende, og dyrker det, jo stærkere fundament giver vi barnet – herigennem selvværd og styrke – til at håndtere livets udfordringer og indgå i de mange forskellige kontekster, som samfundet byder på.

Et fundament, vi opbygger i hvert eneste barn, som deltager på Kidz Academy, uanset om deltagelsen foregår via vores forløb på skoler, camps, et individuelt forløb eller et gruppeforløb.

❤ Selvværd    ❤ Trivsel    ❤ Fællesskab

Udforsk vores
forløb & foredrag

KALENDER

25. OKTOBER

Kick off på næste styrke- og selvværdsforløb for børn 6-12 år, Frederiksberg

Tilmeld dit barn her

25. OKTOBER

Kick off på næste styrke- og selvværdsforløb for børn 6-12 år, Silkeborg

Tilmeld dig barn her

30. OKTOBER

Kick off på nyt styrke- og mentorforløb for forældre, Frederiksberg

Tilmeld dit barn her

27. – 29. JUNI

Kidz SommerCamp 2022 – styrk dit barns selvværd, trivsel og fællesskab i børnehøjde

Tilmeld dit barn her

Blog

Vi elsker at dele gode historier og vores synspunkter.


Hvorfor Kidz Academy?

Der findes mange meninger og holdninger til, hvad børn skal lære og kunne – og der findes endnu flere meninger og holdninger til, hvilke metoder og tilgange, der skal bruges. Altsammen er det besluttet og udarbejdet i voksenhøjde – men hvem har spurgt børnene?

Det har vi – og det startede vi med at gøre tilbage i 2013 under lærerlockouten. Vi åbnede dørene for alle de børn, som ikke kunne komme i skole – og mange børn kom og blev undervist i det, som ikke stod på skoleskemaet.

Vi fik en masse brugbar feedback fra børnene omkring hvad de syntes var godt, og hvad de syntes kunne gøres bedre i vores undervisning. Herved var fundamentet lagt for de forløb og det indhold, du finder her på hjemmesiden. Et fundament, som sidenhen er blevet videreudviklet af børn, og til stadighed videreudvikles af børn.

Derfor er vi børnenes stemme, og derfor dyrker vi B til B – Børn til Børn – fordi der ikke findes noget stærkere, end når børn inspirerer og anerkender hinanden.

Læs mere om Kidz Academy

Hvordan gør vi det?

Som forælder er du en vigtig medspiller på Kidz Academy, da du står i spidsen for dit vigtigste team – nemlig din familie – men sandsynligvis også det sværeste team at lede. Og der hvor vores koncept gør den største forskel, er når det lever videre på hjemmefronten i form af et fælles trivselssprog. Hvordan du som forælder bliver bedst muligt klædt på til at varetage den opgave, kan du læse meget mere om her på hjemmesiden.

Udover at styrke selvværd, trivsel og fællesskab i børnehøjde og familiehøjde på eget akademi og camps – er vi også ude på landets skoler.

Siden 2017 har vi bl.a. haft et stærkt og givende samarbejde med Billund Kommune, Børnenes Hovedstad, hvor vi i fællesskab med lærere og pædagoger uddanner trivselsambassadører i børnehøjde på kommunens folkeskoler – og i starten af 2020 indgik vi en lignende trivselsaftale på skoleområdet med Vejle Kommune. På vores facebookside opdaterer vi løbende fra disse skoleforløb, samtidig med du kan læse mere herom på hjemmesiden.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at understrege, at alt undervisning på Kidz Academy, uanset om det foregår i børnehøjde, familiehøjde eller skolehøjde, foregår via læring gennem leg. Herigennem lærer børn bedst, samtidig med de synes, det er sjovt.

Hør mere i vores podcast
Børnehøjde
Børnehøjde

Vores koncept er udviklet af børn til børn - med fokus på at styrke børns selvværd, trivsel og fællesskab.

Via læring gennem leg, og i et trygt rum, spiller børnene hinanden stærke - så de i børnehøjde styrkes i at tro på sig selv og egne styrker.

Herigennem skabes et stærkt fællesskab.

Se mere
Skolehøjde
Skolehøjde

Vi repræsenterer børnenes stemme på landets skoler – hvor vi uddanner trivselsambassadører i børnehøjde i fællesskab med lærere og pædagoger - og med solid opbakning fra skolernes ledelse og børnenes forældre.

Omdrejningspunktet
er børn til børn – som inspirerer, anerkender og lærer af hinanden - og i fællesskab skaber et trygt rum, hvor alle føler sig unikke.

Se mere
Forældrehøjde
Forældrehøjde

Vi er i gang med at uddanne en hel generation af børn med lavt selvværd – og derfor har børnene mere end nogensinde behov for stærke og bevidste forældre.

Derfor er det vigtigt, at du som forælder bliver klædt på til at give dit barn en stærk platform at stå på – og det bliver du på Kidz Academy

Se mere

FN’s 17 Verdensmål

Vi er stolte af at have været virksomhedspartner på FN’s 17 Verdensmål siden 2015. Vi er med til at udbrede kendskabet til verdensmålene i børnehøjde, og virkeliggøre dem, primært på eget akademi og skoleområdet. Med 37 forskellige familiekonstellationer og flere og flere børn som mistrives i Danmark, har vi alle et stort og vigtigt stykke arbejde foran os. Ikke mindst hvis Danmark skal være en aktiv spiller i at hjælpe hele verden til at nå verdensmålene.
Vi arbejder med følgende verdensmål:

Samarbejdspartnere